Home / Desplegament dels objectius 1 I 7

DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS 1 I 7

Objectiu 1: Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

1.1. Per a 2030, eradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

1.2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

1.3. Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i vulnerables.

1.4. Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances.

1.5. Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir llur exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

1.a. Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a l’eradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.

1.b. Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament que tinguin en compte les qüestions de gènere i s’orientin en favor de les persones pobres, per tal d’impulsar la inversió accelerada en mesures d’eradicació de la pobresa.

 

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

7.1. Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

7.2. Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.a. Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, les eficiències energètiques i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, així com promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.Blanquerna | Protecció de dades | Política de cookies | Avís legal