Premis Blanquerna Impulsa

Finalització lliurament dels projectes

Inscripcions

Register For This Event

Presentació dels premis

La temàtica de la quarta edició és la que despleguen els objectiusProducció i consum responsable“, “Pau, justícia i institucions sòlides” i Aliança per assolir els objectius” (números 12, 16 i 17 de la llista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Destinataris

Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies que estudiïn 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat o un cicle formatiu, així com els docents de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Modalitats

  • Per a estudiants de 4t, d’ESO, Batxillerats i Cicles Formatius:

A) Estudiants que impulsin projectes de manera individual o en grups de dues persones. S’hi inclouen treballs de reflexió, prospecció o reivindicació sobre nous hàbits i mesures que siguin realistes i que puguin ser implementades per millorar la sostenibilitat i la igualtat al centre educatiu o a l’entorn social o familiar.

B) Grups d’estudiants (màxim quatre) d’un mateix curs que, amb la implicació i supervisió d’algun membre del professorat, elaboren un projecte de centre que tingui un impacte positiu sobre la seva escola o institut, o sobre el seu entorn social o familiar. Aquest projecte pot tenir la participació de tot el grup classe, però la memòria que es presentarà als premis només pot tenir l’autoria d’un màxim de quatre estudiants.

  • Per a centres de secundària:

C) Centres docents que hagin implementat iniciatives o projectes durant el curs 2021-22 per millorar aspectes relacionats amb els tres ODS de la present edició.

Categories de premis

 –Premi a l’activitat en l’àmbit comunicatiu

S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin activitats audiovisuals, digitals, d’organització d’esdeveniments (simposi, fòrum, debat, etc.), artístiques o literàries, que tinguin la finalitat de promoure el coneixement, la denúncia, la conscienciació o la concreció de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició.

Premi a l’activitat en l’àmbit educatiu escolar

S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin una activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el coneixement de qualsevol tema relacionat amb l’objecte d’aquesta edició, a fi i efecte d’incorporar la temàtica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el procés curricular, en el projecte educatiu de l’escola o en el conjunt de tota la comunitat educativa.

Premi a l’activitat en l’àmbit de la salut

S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin qualsevol activitat o grup d’activitats destinades a millorar determinats aspectes de la salut integral dins el centre educatiu o en el seu entorn immediat. S’hi inclouen iniciatives de formació, conscienciació i prevenció de riscos o de millora de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició en l’àmbit de la salut.

Premi a l’activitat en l’àmbit de les relacions internacionals

S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin qualsevol activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el coneixement, la interdisciplinarietat o la transversalitat de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició en col·laboració amb una altra institució  educativa o de caire social de fora de l’Estat espanyol. En aquesta categoria es valorarà especialment la mobilització de les dues comunitats, el vincle creat entre elles, i la incidència intercultural.

Col·laboradors i entitats amigues

Empreses col.laboradores i entitats amigues IV edició:

Empreses col.laboradores i entitats amigues d’edicions anteriors:

Blanquerna | Protecció de dades | Política de cookies | Avís legal