Premis Blanquerna Impulsa

Finalització període de presentació de projectes

Inscripcions

Register For This Event

Presentació dels premis

Què són els Premis Blanquerna Impulsa?

La temàtica de la cinquena edició és la que despleguen els objectiusFam Zero“, “Educació de Qualitat” i Acció climàtica” (números 2, 4 i 13 de la llista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Destinataris

Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies que estudiïn 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat o un cicle formatiu, així com els docents de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Modalitats

A – Grups d’estudiants (màxim quatre) d’un mateix curs que, amb la implicació i supervisió d’algun membre del professorat, elaboren un projecte de centre que tingui un impacte positiu sobre la seva escola o institut, o sobre el seu entorn social o familiar. Aquest projecte pot tenir la participació de tot el grup classe, però la memòria que es presentarà als premis només pot tenir l’autoria d’un màxim de quatre estudiants.

B – Per a centres de secundària que hagin implementat iniciatives o projectes durant el curs 2021-22 per millorar aspectes relacionats amb els tres ODS de la present edició.

Categories de premis

 –Premi a l’activitat en l’àmbit comunicatiu

S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin activitats audiovisuals, digitals, d’organització d’esdeveniments (simposi, fòrum, debat, etc.), artístiques o literàries, que tinguin la finalitat de promoure el coneixement, la denúncia, la conscienciació o la concreció de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició.

Premi a l’activitat en l’àmbit educatiu escolar

S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin una activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el coneixement de qualsevol tema relacionat amb l’objecte d’aquesta edició, a fi i efecte d’incorporar la temàtica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el procés curricular, en el projecte educatiu de l’escola o en el conjunt de tota la comunitat educativa.

Premi a l’activitat en l’àmbit de la salut

S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin qualsevol activitat o grup d’activitats destinades a millorar determinats aspectes de la salut integral dins el centre educatiu o en el seu entorn immediat. S’hi inclouen iniciatives de formació, conscienciació i prevenció de riscos o de millora de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició en l’àmbit de la salut.

Premi a l’activitat en l’àmbit de les relacions internacionals

S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin qualsevol activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el coneixement, la interdisciplinarietat o la transversalitat de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició en col·laboració amb una altra institució  educativa o de caire social de fora de l’Estat espanyol. En aquesta categoria es valorarà especialment la mobilització de les dues comunitats, el vincle creat entre elles, i la incidència intercultural.

Col·laboradors i entitats amigues

Empreses col.laboradores i entitats amigues V edició:

Empreses col.laboradores i entitats amigues d’edicions anteriors:

Blanquerna | Protecció de dades | Política de cookies | Avís legal