Premis Blanquerna Impulsa

Finalització presentació de projectes

Inscripcions

Register For This Event

Presentació dels premis

La temàtica de la tercera edició és la que despleguen els objectiusSalut i Benestar”, “Igualtat de gènere” i “Producció i consum responsable(números 3, 5 i 12 de la llista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Destinataris

Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies que estudïin 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat o un cicle formatiu.

Categories de premis

 –Premi a l’activitat en l’àmbit comunicatiu

S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin activitats audiovisuals, digitals, d’organització d’esdeveniments (simposi, fòrum, debat, etc.), artístiques o literàries, que tinguin la finalitat de promoure el coneixement, la denúncia, la conscienciació o la concreció de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició.

Premi a l’activitat en l’àmbit educatiu escolar

S’inclouen en aquesta categoria projectes que recullin una activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el coneixement de qualsevol tema relacionat amb l’objecte d’aquesta edició, a fi i efecte d’incorporar la temàtica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el procés curricular, en el projecte educatiu de l’escola o en el conjunt de tota la comunitat educativa.

Premi a l’activitat en l’àmbit de la salut

S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin qualsevol activitat o grup d’activitats destinades a millorar determinats aspectes de la salut integral dins el centre educatiu o en el seu entorn immediat. S’hi inclouen iniciatives de formació, conscienciació i prevenció de riscos o de millora de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició en l’àmbit de la salut.

-Premi a l’activitat en l’àmbit de les relacions internacionals

S’inclouen en aquesta categoria els projectes que recullin qualsevol activitat o conjunt d’activitats destinades a promoure el coneixement, la interdisciplinarietat o la transversalitat de qualsevol tema relacionat amb els objectius d’aquesta edició en col·laboració amb una altra institució  educativa o de caire social de fora de l’Estat espanyol. En aquesta categoria es valorarà especialment la mobilització de les dues comunitats, el vincle creat entre elles, i la incidència intercultural.

Col·laboradors i entitats amigues

Empreses col.laboradores i entitats amigues III edició:

Empreses col.laboradores i entitats amigues d’edicions anteriors:

Blanquerna | Protecció de dades | Política de cookies | Avís legal